"Na kolo za zdravo telo"

Že desetletja stara misel je bila potrjena v najnovejši raziskavi univerze v Glasgowu. Raziskava, ki je v Veliki Britaniji sprožila velik odziv, spodbuja prebivalstvo k večji telesni aktivnosti.

V zadnjih desetletjih se delež telesno aktivnih ljudi zmanjšuje, kar lahko vpliva na splošno zdravje ljudi.

 

Obsežna raziskava je potekala pet let in obravnavala več kot 260.000 posameznikov splošne populacije, starih od 40 do 69 let (povprečna starost 52 let), pri čemer sta bila spola enakomerno zastopana. Preiskovanci so bili zaposleni in niso delali doma.

 

Cilj raziskave je bil ugotoviti, ali je telesno aktivna pot na delo povezana z zmanjšanjem tveganja za nastanek srčno-žilnih obolenj in raka ter povečane umrljivosti ne glede na vzrok.

 

Kot telesno aktivnost so opredelili hojo ali kolesarjenje od doma na delovno mesto ter kombinacijo. Za telesno neaktivne ljudi so opredelili tiste, ki so se na delovno mesto vozili z avtomobilom ali pa so uporabljali javno prevozno sredstvo.

Rezultati raziskave kažejo, da se je pri ljudeh, ki so na delovno mesto kolesarili in kombinirali hojo s kolesarjenjem, tveganje za pojavnost raka, srčno-žilnih bolezni ter posledično smrt in splošno umrljivost pomembno zmanjšalo. Že hoja je pokazala vpliv na zmanjšanje tveganja, vendar ne toliko kot pri aktivnosti, ki je vključevala kolesarjenje.

Avtorji zaključujejo, da je telesna aktivnost v smislu kolesarjenja na poti na delovno mesto povezana z zmanjšanim tveganjem za pojav srčno-žilnih bolezni, raka in umrljivosti zaradi kateregakoli vzroka.

 

Zakaj taka razlika med hojo in aktivnostjo, ki vključuje kolesarjenje? Avtorji raziskave navajajo, da je hojo priporočljivo dopolnjevati s kolesarjenjem. Kolesarjenje po trditvah avtorjev v primerjavi s hojo omogoča večjo telesno obremenitev in obenem intenzivnejšo telesno aktivnost, zato naj bi bilo bolj učinkovito.

 

Menim, da je telesna aktivnost eden od ključnih dejavnikov zdravega življenja na fizičnem in mentalnem nivoju. Je preventiva, ki lahko vpliva na delovanje in krepitev mišičnega, srčno-žilnega ter imunskega sistema. Kolesarjenje je prijazna oblika telesne aktivnosti. Pri vadbi, ki jo spremljam, opažam pozitiven vpliv kolesarjenja na spremembe fizične moči in na odziv srčno-žilnega sistema tako pri zdravih kot pri ljudeh z nekaterimi oblikami kroničnih bolezni. Opažam, da redna in posamezniku primerna vadba dviga kakovost življenja.

Telesno aktivnost, ki vključuje kolesarjenje, priporočam dva do trikrat tedensko. Naj bo redna in zmerna ter prilagojena psiho-fizičnemu stanju posameznika. Pri začetnikih in bolnikih naj bo nadzorovana. Postane naj del življenske rutine.

 

Celotno raziskavo si lahko preberete na tej povezavi:

http://www.bmj.com/content/357/bmj.j1456