O portalu

Končna odpoved ledvic je dejavnik tveganja za nastanek nekaterih rakavih obolenj, obenem pa ima veliko bolnikov z rakom različne stopnje ledvične odpovedi. Zmanjšana funkcijska rezerva ledvic je lahko pomemben omejitveni dejavnik pri zdravljenju bolnikov z rakom in lahko pomembno vpliva na dolžino preživetja ter na kvaliteto življenja.

 

Dejavnikov tveganja za poslabšanje ledvične funkcije je veliko, nekaj pomembnih pa je tudi takšnih, ki jih lahko s spremembo načina življenja in primernim ukrepanjem odstranimo oziroma omilimo, kar posledično pomeni, da bolnikom zmanjšujemo tveganje za odpoved funkcije organa. Zaradi pomembnega napredka na področju bolezni ledvic in onkologije ter ob sočasnem opolnomočenju kroničnih bolnikov je danes mogoče tudi uspešno voditi in zdraviti bolnike s končno odpovedjo ledvic, ki se zdravijo zaradi rakave bolezni, na nadomestnem zdravljenju z dializo ali presaditvijo.

 

V današnjem informacijskem sistemu lahko bolniki in laična javnost pridobijo v kratkem času ogromno informacij, ki pa jih je pogosto vsebinsko težko interpretirati. Bolnike in svojce velikokrat vnema po zbiranju/prebiranju informacij ničkolikokrat potisne v željo po soodločanju pri zdravljenju, kar pa lahko predstavlja tudi večje breme kot sama bolezen.

 

Sprejemanje bolezni je za bolnike in svojce stres. Ob napačni interpretaciji podatkov o bolezni in sočasnem čustvenem pretresu ob postavitvi diagnoze je tveganje za diskomunikacijo med bolnikom in zdravstvenim osebjem visoko. Zato je pomembno, da so informacije posebej pri kroničnih bolnikih, ki imajo več bolezni, dovolj preproste in točne. Nujno je, da se bolnikom posredujejo navodila za prebiranje in interpretacijo podatkov, ki jih pridobijo v času zdravljenja. Bolnike in svojce je potrebno tudi poučiti, kako sprejemati tveganja in odgovornosti pri zdravljenju bolezni.

 

Namen spletne strani je preko strokovnih prispevkov bolnikom in laični javnosti posredovati novosti, dovolj preproste in točne informacije s področja onkologije in ledvičnih bolezni, ki so nujno potrebne za učinkovito in kvalitetno sodelovanje med bolnikom, svojci, zdravnikom in zdravstvenimi delavci. Bolnikom bomo posredovali tudi usmeritve, kako pridobivati, prebirati in interpretirati podatke in informacije s preiskav, ki jih pridobijo v času zdravljenja.

 

Prispevke bodo odgovorno ustvarjali priznani slovenski strokovnjaki s področja zdravljenja ledvičnih in rakavih bolezni.

 

Tomaž Milanez